1.- DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d'informació recollit a l'artícle 10 de la "Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico", a continuació es detallen les següents dades: l'empresa titular de la web es FUNDACIÓ PRIVADA EL MOLI DE PUIGVERT (endavant FUNDACIÓ MOLI), amb domicili a aquests efectes al carrer Gorg d’en Puigvert 1, 08389 de Palafolls a la província de Barcelona (Espanya) amb el número de C.I.F.: G62873971 inscrita en el Protectorat de Fundacions de la Generalitat amb el número 1671. Pot consultar el nostre registre a GUIA ENTITATS. Pot també contactar en el telèfon 93 115 50 60 i en el correu electrònic: info@fundaciomoli.org

2.- USUARIS

L'accés i us d'aquest portal de la FUNDACIÓ MOLI atribueix la condició d'USUARI, que accepta, amb aquest accés i us, les Condicions Generals d'Us explicats en aquesta web. Les esmentades condicions seran d'aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d'obligat compliment. Les cookies i la política de privacitat són objecte d'un tractament especial que està indicat en altres llocs d'aquesta web.

3.- US DEL PORTAL

EL PORTAL proporciona l'accés a moltes informacions, serveis, programes o dades (endavant, “els continguts”) a Internet propietat de FUNDACIO MOLI o dels seus llicenciats als que l'USUARI pugui tenir accés. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. L'esmentada responsabilitat s'amplia al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veritable i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la que serà responsable, i es compromet a fer un us diligent i confidencial de la mateixa. L'USUARI es compromet a fer un us adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de noticies) que FUNDACIO MOLI, empresa creadora del lloc web ofereix mitjançant aquest portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar-los per:

(i) incorre en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic;

(ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;

(iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de FUNDACIO MOLI, empresa creadora del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys abans esmentats;

(iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar les comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. FUNDACIO MOLI, empresa creadora del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la persona, l'ordre o la seguretat pública o que, al nostre judici, no resultin adequats per la seva publicació. En qualsevol cas, FUNDACIO MOLI no serà responsable de les opinions expressades per els usuaris mitjançant els fòrums, xats, i altres eines de participació.

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

FUNDACIO MOLI per sí mateixa o com cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordenador necessaris per al seu funcionament, accés i us, etc.), titularitat de FUNDACIO MOLI o be dels seus llicenciats. Tots els drets reservats, en virtut del que disposa en els articles 8 y 32.1, paràgraf segon, de la "Ley de Propiedad Intelectual", queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posta a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de FUNDACIÓ MOLÍ. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de FUNDACIÓ MOLI. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu us personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat en les pàgines de FUNDACIO MOLI.

5.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

FUNDACIO MOLI no es fa responsable, en cap cas, dels danys i prejudicis de qualsevol naturalesa que es poden ocasionar, a títol enunciatiu: errades o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, a pesar d'haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-lo.

6.- MODIFICACIONS

FUNDACIO MOLI es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que estimi oportunes en el seu portal, pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin mitjançant la mateixa com la forma en la que aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

7.- ENLLAÇOS

En el cas de que en el portal hi hagués enllaços cap altres llocs d'Internet, FUNDACIO MOLI no exercirà cap tipus de control sobre els mateixos llocs i el seus continguts. En cap cas FUNDACIO MOLI assumirà cap responsabilitat pels continguts d'alguns dels enllaços que pertanyen a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels esmentats enllaços a altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades. 

8.- DRET D'EXCLUSIÓ

FUNDACIO MOLI es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixen les presents Condicions Generals d'ús indicades en aquesta web.

9.- GENERALITATS

FUNDACIO MOLI perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li poden correspondre en dret.

10.- MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I LA SEVA DURADA

FUNDACIO MOLI podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que degudament publicades siguin modificades per altres.

11.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre FUNDACIO MOLI i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia s'acollirà als Jutjats i tribunals més propers de Palafolls.

Informació sobre la resolució de disputes en línia d'acord amb l'art. 14 paràgraf. 1 de l'ODR (Reglament de resolució de disputes en línia):

La Comissió Europea ofereix als consumidors l'oportunitat de resoldre els conflictes en línia d'acord amb l'art. 14 paràgraf. 1 de l'ODR en una de les seves plataformes. La plataforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serveix com a lloc on els consumidors poden provar d'arribar a solucions extrajudicials de disputes derivades de compres en línia i contractes de serveis. .

New Account Register

Already have an account?
Log in instead O Reset password